Historie

1998

Zprostředkovatelská kancelář začala svojí činnost v oblasti pohledávek v roce 1998. V rámci své činnosti se nejdříve specializovala na jednotlivé pohledávky a jejich vymáhání mimosoudní cestou. V této souvislosti se začaly objevovat poptávky klientů po zprostředkování právního zastoupení a proto od roku 1999 začal pro naší kancelář pracovat advokát.

2000

Od roku 2000 postupně dle požadavku klientů začala kancelář vlivem poptávky klientů řešit nejenom jednotlivé obchodní případy, ale spravovat jednotlivým klientům portfolia pohledávek jako celek. Tato činnost svojí poptávkou předčila nárůstem individuální případy.

2006

Vzhledem k rozvoji společnosti, nárůstu klientů a jejich požadavků, byl od 1. ledna 2006 vytvořen v rámci společnosti telefonní tým, který upomíná dlužníky, které jsou našimi klienty.

2009

Od roku 2009 došlo k rozšíření týmu z důvodu nárůstu poptávky a to umožňuje ještě četnější a efektivnější komunikaci s dlužníky a zvyšuje četnost uhrazených pohledávek našich klientů. Dále bylo pro činnost kanceláře z důvodu větší efektivity nutno zajistit pro své klienty komplexní službu. To znamená řešení prípadů od jejich převzetí až do soudního řešení. Odrazem efektivity kanceláře je i nárůst počtu klientů, kteří mají o službu zájem. Počínaje koncem roku 2009 došlo k nárůstu poptávky a tento trend pokračoval i v roce 2010

2011

Rok 2011 byl z hlediska vývoje firmy na trhu v České Republice rokem úspěšným, ale zároveň velmi náročným. Správá pohledávek se rozšířila a k tomu i telefonní tým byl nucen zvýšit počet členů. Ale na druhou stranu rokem s velmi dobrým ekonomickým výsledkem.

2012

Začínající rok 2012 sebou přináší v historii firmy dva zásadní mezníky. V tomto roce se stává členem prestižního společenství WHO IS….? V České Republice a dnem 27.5. 2012 začíná svůj patnáctý rok působení na trhu. Co se týká obratu firmy, řadí se tento rok na třetí místo v celé své historii.

2013

Tento rok firma pokračuje v trendu, který započal v roce předchozím. Dne 25.5. 2013 jsme za účasti klientů a přátel oslavili úspěšných 15 let na trhu. V tomto roce již reagujeme na nárůst počtu klientů tím, že dne 1.9. 2013 otevíráme novou kancelář i ve Žďáře nad Sázavou a navazujeme úzkou spolupráci s Mgr. Martinem Zobačem. Jsme jedna z mála kanceláří založených na tomto konceptu.

2014

Rok 2014 se od počátku do dnešní doby zařazuje mezi úspěšné roky. Otevření kanceláře ve Žďáře nad Sázavou se ukazuje jako dobrý tah v rámci firemní strategie. Navíc v tomto roce jsme opět zveřejněny v publikaci WHO IS…? V České Republice. Od října 2014 navíc kancelář zastupuje Administraci insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem v Praze. Což považujeme za příjemný úspěch. Celkově se tento rok zařadil opět mezi ty úspěšné.

2015

V porovnání s předchozími lety byl začátek roku velmi hektický, a to díky velkému zájmu klientů a rozšíření služeb v oblasti zabezpečení a prověření soukromí. Nově totiž provádíme detekci a vyhledávání skrytých odposlechových a kamerových systémů.

2016

Tento rok nastal zásadní obrat z hlediska prováděné činnosti. Oblast vymáhání pohledávek vysoce předčila pátrací a vyhledávací činnost ať už po osobách či věcech. Bylo to poprvé v historii firmy. Dále jsme rozběhli větší a širší spolupráci v oblasti insolvencí a konkurzních řízení. A v neposlední řadě jsme rozšířili počet kanceláří v Praze, které zastupujeme. Rok 2016 byl opět něčím v historii firmy vyjimečný.

2017

V tomto roce pokračoval zásadním způsobem nárůst detektivních služeb proti vymáhání pohledávek. V rámci správy pohledávek jsme nově navázali trvalou spolupráci se dvěma novými subjekty. Ke konci roku jsme se intenzivně věnovali nově zaváděné pozici na všech úřadech v ČR a firmách – pověřenec pro ochranu osobních údajů, které se budeme věnovat. Zároveň budeme nabízet v roce 2018 intenzivní semináře pro zájemce o činnost v této oblasti.

2018

Tento rok byl jednoznačně ve znamení GDPR. Nová a velmi potřebná věc zavedená Evropskou unií, řešící problematiku ochrany osobních údajů jak ve státním tak v soukromém sektoru. Dá se konstatovat, že nás tato činnost pohltila a byli jsme nuceni rozšířit tým o další dva členy, kteří nám s obrovskou poptávkou a nárůstem pomohli tak, abychom vše zvládli. Naším významným klientem se stal Mikroregion Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem. Tento rok byl nejvýjimečnějším rokem ve dvacetileté historii firmy. Samozřejmě že jsem tento významný mezník náležitě oslavili se svými obchodními partnery.